Löpteknik, företag

Ta chansen att förbättra din löpteknik tillsammans med dina kollegor och få en effektivare, skonsammare och roligare löpning. Förbättra sin löpteknik är lättare än många tror.

Såhär går det till att förbättra sin löpteknik:

Steg 1

Kontakta mig via mail eller telefon och berätta hur ni som företag vill bli coachade, när det passar, hur många tillfällen, osv. Därefter tar jag fram en offert och så diskuterar vi oss fram till ett upplägg som båda parter är nöjda med.

Steg 2

Vi ses live på en plats vi kommer överens om. Jag tittar på era löpsteg och därefter går vi tillsammans igenom ett antal övningar i grupp. Jag ger också, om ni vill, individuella tips på vad var och en kan tänka på och öva på för att förbättra sin löpteknik. Ni kommer få göra en mängd olika övningar och det är viktigt att var och en förstår vad som kan förbättras för att få ett effektivt och skonsamt löpsteg.